Fra overtænkning stress og uro

– til personlig trivsel

Metakognitiv terapi er en særdeles effektiv tilgang for dig der oplever stress, angst eller depression. Det er en terapiform, hvor du lærer at få skabt ro i dit hoved, så du har overskud og kræfter til at håndtere de udfordringer og problemer du har.

Den nyeste forskning fra både University of Manchester, Tromsø Universitet og nu også Københavns Universitet viser, at selve årsagen til at vi får stress, angst og depressive symptomer handler om, massiv overtænkning og ikke mindst den store mængde af tid, vi bruger på at gruble og bekymre os.

Det er altså den overdrevne opmærksomhed vi giver problemet, der er selve problemet.

Metakognitiv terapi og musik terapi hjælper både på stress og angst

Jo bedre du forstår dig selv og årsagen til dine handlings strategier jo nemmere er det det for dig at ændre gamle mønstre, give slip på dine gamle overbevisninger, sætte dig nye mål og gå efter det der passer bedst til dig. For at kunne koble dine tanker med dine følelser, er det vigtigt at du forstår sammenhængen i det, du har lært indtil nu og hvorfor du reagerer som du gør. Så kan du meget nemmere være dig, uden at tænke så meget over hvad andre mener. Jeg kalder det at tage ansvar for dit liv og derved opnå frihed til at vurdere det der er bedst for dig i nuet.

Virker terapi ?

Og hvad er egentlig terapi ?

Samtaleterapi er en behandlingsform der hjælper dig, der har mistet kontakten til dig selv, overblikket og din livsglæde og til dig som har brug for hjælp til at accepterer den du er på godt og skidt.

At kunne se sig selv som et helt mennesker hvor fortid, nutid og fremtid hænger sammen, gør det nemmere at træffe selvstændige beslutninger på egne vegne og accepterer andre som de er.

Der kan være forskellige formål med at gå i psykoterapi. De fleste vælger at få behandling for nogle problemer, som nedsætter deres livskvalitet. Andre går i psykoterapi for at få hjælp til personlig udvikling eller for at få afklaret eksistentielle spørgsmål.

Målet i samtaleterapi er generelt at hjælpe klienten til at få mere frihed i sit liv og være mindre bundet af irrationelle behov eller symptomer. Dette kan ske ved indlæring af nye færdigheder eller aflæring af gamle problematiske mønstre og ved at få indsigt i de mekanismer og den dynamik, der ligger bag symptomerne.

Samtaleterapi kan foregå individuelt, hvor klienten er alene med sin terapeut, i par, hvor fx to ægtefæller er sammen med en eller to terapeuter, i en familie med en eller to terapeuter eller i gruppe, hvor 6-8 klienter med forskellig baggrund er sammen med en eller to terapeuter. Der er fordele og ulemper ved alle former, og hvad der er bedst, afhænger af, hvad man har behov for, og hvilke temaer der er i fokus.

Psykiatrifonden skriver på deres hjemmeside: 

vi ved, at psykoterapi virker. Det er dokumenteret i mange videnskabelige undersøgelser. For eksempel ved man, at den gennemsnitlige klient efter endt psykoterapi klarer sig bedre end 80% af dem, der ikke har fået psykoterapi, og de sidste 20% vil ikke få det bedre end dem, der ikke har været i terapi. Det er et godt resultat sammenlignet med det udbytte, man får ved behandling med medicin (psykofarmaka).

Fra krop til tanke

Når du har fået hjælp til at forstå hvorfor du reagerer som du gør arbejde vi videre med det, du synes der belaster dig. Det kræver at du er tålmodig i processen og er klar over, at du som noget naturligt vil opleve modstand og måske vil få lyst til at stoppe din behandling. Hvis du vil have det godt med dig selv, er det derfor vigtigt at du holder fast noget længere end du har lyst til. Du får hjælp og støtte og redskaber til hvordan du bedst kommer igennem processen. Hvis du giver dig selv lov at arbejde med dig selv i en periode, får du det helt sikkert bedre med dig selv.

Reaktioner du kan opleve i processen, når du arbejder med at slippe dine forsvar

Nogle bliver trætte, andre oplever energi, uro eller mærker sorg efter samtalerne. Somme tider bliver problemområder i kroppen voldsomt irriterende, fordi man begynder at mærke dem meget tydeligere. Der kan også komme forskellige emotionelle reaktioner, angst, vrede, magtesløshed, hjælpeløshed, sorg, skyld og skam kan være låst i kroppen, og dukke op, når man arbejder med at frigøre den og finde den gode balance. Det kan være en nødvendig del af processen. Alt efter hvor dybt et arbejde vi har lavet, vil det arbejde videre i kroppen i flere dage. Det er en god ide at finde ro til at reflektere og lytte til kroppens behov.

Hvilke metoder anvender jeg 

Jeg arbejder udfra en metakognitiv og dynamisk psykoterapeutisk vinkel og vurderer altid individuelt hvilke redskaber der passer til dig.  Derudover bruger jeg teorier og elementer fra jeg styrkende kontakt, korttidsterapien, imago parterapi, musik terapi og supplerer med mindfulness teknikker.

Se mere om forløbet “farvel til overtænkning, uro og stress HER

kontakt Laila Baltser 

Parterapeut & Psykoterapeut MPF

Facilitator med speciale i kommunikation

Telefon: 22 96 66 40