Hvad er psykoterapi ?

Psykoterapi er en behandlingsform der hjælper dig, der har mistet kontakten til dig selv, overblikket og din livsglæde og til dig som har brug for hjælp til at accepterer den du er på godt og skidt.

At kunne se sig selv som et helt mennesker hvor fortid, nutid og fremtid hænger sammen, gør det nemmere at træffe selvstændige beslutninger på egne vegne og accepterer andre som de er.

Hvordan kan samtale terapi hjælpe dig.
Jo bedre du forstår dig selv og årsagen til dine handlings strategier jo nemmere er det det for dig at ændre gamle mønstre, give slip på dine gamle overbevisninger, sætte dig nye mål og gå efter det der passer bedst til dig. For at kunne koble dine tanker med dine følelser, er det vigtigt at du forstår sammenhængen i det, du har lært indtil nu og hvorfor du reagerer som du gør. Så kan du meget nemmere være dig, uden at tænke så meget over hvad andre mener. Jeg kalder det at tage ansvar for dit liv og derved opnå frihed til at vurdere det der er bedst for dig i nuet.

Fra krop til tanke.
Når du har fået hjælp til at forstå hvorfor du reagerer som du gør arbejde vi videre med det, du synes der belaster dig. Det kræver at du er tålmodig i processen og er klar over, at du som noget naturligt vil opleve modstand og måske vil få lyst til at stoppe din behandling. Hvis du vil have det godt med dig selv, er det derfor vigtigt at du holder fast noget længere end du har lyst til. Du får hjælp og støtte og redskaber til hvordan du bedst kommer igennem processen. Hvis du giver dig selv lov at arbejde med dig selv i en periode, får du det helt sikkert bedre med dig selv.

Reaktioner du kan opleve i processen, når du arbejder med at slippe dine forsvar. Nogle bliver trætte, andre oplever energi, uro eller mærker sorg efter samtalerne. Somme tider bliver problemområder i kroppen voldsomt irriterende, fordi man begynder at mærke dem meget tydeligere. Der kan også komme forskellige emotionelle reaktioner, angst, vrede, magtesløshed, hjælpeløshed, sorg, skyld og skam kan være låst i kroppen, og dukke op, når man arbejder med at frigøre den og finde den gode balance. Det kan være en nødvendig del af processen. Alt efter hvor dybt et arbejde vi har lavet, vil det arbejde videre i kroppen i flere dage. Det er en god ide at finde ro til at reflektere og lytte til kroppens behov.

Hvilke metoder anvender jeg.

Jeg arbejder udfra en integrerende dynamisk psykoterapeutisk vinkel og vurderer individuelt hvilke metoder jeg bruger.

Jeg arbejder overordnet med en terapiform der kaldes jeg styrkende kontakt, med elementer af korttids terapi, kognitiv terapi.

Jeg bruger også Imago ( parsamtaler), Gorskis misbrugstilbagefaldsforebyggende teorier, gestaltterapi og stress coaching.

Laila Baltser – møder dig der hvor du er.