Musik Terapi for børn med Angst i Aabenraa

Hvad er musikterapi ?

Musikterapi er en behandlings og kontaktform med brug af musik, bevægelse og samtale. 

Musik og bevægelse stimulerer de motoriske, kognitive og kommunikative centre i hjernen.

Behandling med brug af musik og krop kan være den rette løsning for dig som gerne vil reducere angst på en anderledes måde.

Musik og Terapi påvirker vores krop og psyke og er som evidensbaseret behandligsform blevet mere udbredt de seneste år.

Hvis du tror musik og terapi er noget for dig, dit barn eller en pårørende, er du velkommen til at kontakte mig og høre nærmere på ..

Telefon: 22 96 66 40

Hvorfor vælge musik terapi ?

Fordi du lærer at trække vejret dybere, så du kan …

tænke anderledes om dine tanker og dine følelser !

Så du føler dig gladere og og mere tilpas med dig selv.

En musik terapeutisk behandling, kan være et godt valg for dig som kan have det svært ved at sætte ord på dine følelser og som ønsker at være bedre til at udtrykke dig tydligere i samspil med andre.

At synge og bevæge kroppen er i bund og grund en kærlighedshandling og er med til at reducerer stress, angst og depression.

I musik terapien bruges musik og bevægelse til at nå terapeutiske mål.

Jeg tilbyder musik terapi til børn i alderen 7 – 14 år og til gamle PLUS 70

De overordnede mål:

Er at skabe …

  • Afklaring
  • Forandring
  • Udvikling
  • Opretholde eller genetablere psykiske og fysiske færdigheder

De konkrete mål afhænger af, hvad du har brug for og musikterapi sessionerne tilretteklægges efter dine behov og din aktuelle situation.

Musik Terapi for børn med Angst i Aabenraa.

Særligt når vi bruger musik og bevægelse sammen med ord, har det en fantastisk effekt.F. eks. benyttes improvisation, musiklytning, brug af komponeret musik, sang og bevægelse, leg med lyd, rytmer og toner.

Musik terapi kan foregå individuelt og i en gruppe.

I musik terapien bruger vi vores stemme, krop og mimik som udtryk.

Musikalske færdigheder kræves ikke.

Hvad er så egentlig musik terapi ?

Musik terapi er en nonverbal terapiform, der er særlig velegnet til mennesker der har svært ved at sætte ord på følelser og som oplever, at sproget er utilstrækkeligt.

Musik terapi er også velegnet til mennesker som er alt for gode til at intellektuallisere og distancerer sig fra egne følelser.

Brug af musik terapi giver mulighed for at komme i kontakt med og udtrykke følelser uden ord. I musik og bevægelse synliggøres konflikter og problemstillinger og den verbale del af terapein giver mulighed for reflektion og bearbejdning.

Den terapeutiske proces sigter mod at bruge kreativitet og spontanitet i en individuel udvikligsproces. Musik og krops terapi tager udgangspunkt i styrkesider og og potentialer .

Vores krop fortæller os så meget …

Og når vi lytter til os selv kan vi meget mere end vi er bevidste om. Vores stemmer giver os muligheden for at udtrykke det vi ønsker og tilsammen, når vi er mere bevidste om os selv, kan vi udtrykke os mere tydeligt, sætte grænser og agere ægte og levende i samspil med andre.

Hvis vi vil være nærværende og i kontakt.

Kræver det at vi ikke er angste.

Det er supersmart, at endofinerne kunne holde stemalderkvinden frisk og godt tilpas efter en fødsel, så hun kunne beskytte sit barn mod kulde og vilde dyr. Men det er mindre smart, nårvi som nutidsmennesker´misbruger vores endofinproduktion.

Det sker når vi ikke mærker kroppens faresignaler i fx en meget stresset arbejdsperiode, hvor vi har overskredet vores grænser for mange gange og ignoreret udmattelsen.

Vi bliver så at sige bedøvet af endofinerne, så vi ike mærker at kroppen og hjernen er på vej mod sammenbrud.

Kroppen tror, vi er i en farlig situation, og derfor tvinger den os til at fortsætte.

At ignorerer udmattelsen, vil på kort sigt give søvnproblemer og generelle problmer med at falde til ro. Imens effekten på lang sigt, kan udløse stress, angst eller depression.

Når vi bevæger os og bruger vores stemme, kommer vi helt automatisk i kontakt med os selv. Det er rigtig godt, for di vi har brug for at føle os levende, så vi kan udvikle os.

At arbejde med stemme og krop øger bevidstheden og hjælper os med at være nærværende og empatiske.

Når vi synger og bruger vores toneregister, bliver vi optemte og mærke vores følelser, det frigiver helt automatisk det vigtige naturlige hormon, kaldet, oxytocin, også kaldet kærlighedhormonet.

Vi har alle brug for at kunne mærke kærlighed i form af, nydelse, styrke og samhørighed.

Læs artikel fra magisterbladet: Forskning: musikterapi er effektiv mod stress:

https://www.magisterbladet.dk/news/2017/oktober/musikterapiereffektivmodstress

Om mig og musikkens bevægelighed.

Indspilling af min yndlingssang 2018, true colours, lyt gerne med og mærk det du mærker  …

 

Laila Balter har over 40 års erfaring inden for musik og kontakt.

Jeg har beskæftiget mig med musik og bevægelse siden jeg var 6 år gammel. Musik har haft og har stadig stor indflydelse og betydning for min udvikling og den måde jeg tænker på i dag. Jeg har igennem min uddannelse som psykoterapuet og gennem kurser, projekter og musikundervisning for børn og voksne, erhervet mig indsigt og erfaring i musikkens mange facetter og påvirkninger. Min periode på åben uddannelse, Haderslev læreseminarie gav udslaget til at jeg for alvor turde bruge musik og bevægelse kreativt og som udtryksform.

Du er velkommen til at BOOKE en gratis samtale dirkete i min kalender og høre nærmere om musik og terapi for børn med angst er noget for dig HER

Du kan også kontakte mig på min …

Telefon: 22 96 66 40

Mail: lailabaltser@gmail.com

Baltser  – Connecting – anerkendt psykoterapeut/ Speciale i musik og angst.