Musik terapi er en behandlings og kontaktform med brug af musik, bevægelse og samtale. 

Musik terapi stimulerer de motoriske, kognitive og kommunikative centre i hjernen.

Musik og terapi hjælper med at styrke troen på sig selv.

Brug af musik og krop kan være den rette løsning for dig som gerne vil reducere angst og andre blokeringer på en anderledes måde.

Musik terapi til børn og unge i Aabenraa

Tilbyder:

Musik forløb, hvor dit barn får hjælp til at udtrykke sig gennem:

 • Guitar
 • Bevægelse
 • Ord
 • Sang
 • Rytmeinstrumenter,
 • Trompet
 • Mundharpe

Musik terapi påvirker vores krop og psyke og er som evidensbaseret behandligsform blevet mere udbredt de seneste år.

Hvis du tror musik terapi er noget for dit barn, er du velkommen til at kontakte mig og høre nærmere på ..

Telefon: 22 96 66 40

Hvorfor vælge musik terapi ?

Fordi du lærer at trække vejret dybere, så du kan …

tænke anderledes om dine tanker og dine følelser.

Du lærer også at sætte ord på det der fylder og spærre for din glæde …

så du føler dig glad og fri sammen med andre og dig selv

Kroppen slipper automatisk blokeringer …

når det der fylder negativt, erstattes med accept og anerkendelse

Når du tør være dig selv, styrkes dine muligheder og det føles rart

Om mig og musikken.

Laila Balter har over 30 års erfaring inden for musik, kropsterapi og kontakt.

Jeg har beskæftiget mig med musik og bevægelse siden jeg var 6 år gammel. Musik har haft og har stadig stor indflydelse og betydning for min udvikling og den måde jeg tænker på i dag. Jeg har igennem min uddannelse som psykoterapuet og gennem kurser, projekter og musikundervisning for børn og voksne, erhvervet mig indsigt og erfaring i musikkens mange facetter og påvirkninger. Min periode på åben uddannelse, Haderslev læreseminarie, gav udslaget til, at jeg for alvor turde bruge musik og bevægelse kreativt som udtryksform.

En musik terapeutisk behandling, kan være et godt valg for dig som kan have det svært ved at sætte ord på dine følelser og som ønsker at være bedre til at udtrykke dig tydligere i samspil med andre.

At synge, udtrykke og bevæge kroppen er i bund og grund en kærlighedshandling og er med til at reducerer stress, angst og depression.

I musik terapien bruges musik og bevægelse til at nå terapeutiske mål.

Jeg tilbyder musik terapi til børn i alderen 7 – 18 år.

De overordnede mål:

Er at skabe …

 • Afklaring
 • Forandring
 • Udvikling
 • Opretholde eller genetablere psykiske og fysiske færdigheder

De konkrete mål afhænger af, hvad du har brug for og musikterapi sessionerne tilretteklægges efter dine behov og din aktuelle situation.

Musik terapi til børn og unge i Aabenraa

Styrker identitetsfølelsen og hjælper medat skabe sammenhæng mellem tanker og krop.

Særligt når vi bruger musik og bevægelse sammen med ord, har det en fantastisk effekt.

F. eks. benyttes improvisation, musiklytning, brug af komponeret musik, sang og bevægelse, leg med lyd, rytmer toner sammen med forskellige instrumenter.

Musik og terapi kan foregå individuelt og i en gruppe.

I musik terapien bruger vi vores stemme, krop, instrumenter og mimik som udtryk.

Musikalske færdigheder kræves ikke.

Hvad er så egentlig musik terapi ?

Musik terapi er en nonverbal terapiform, der er særlig velegnet til mennesker der har svært ved at sætte ord på følelser og som oplever, at sproget er utilstrækkeligt.

Musik og terapi er også velegnet til mennesker som er alt for gode til at intellektuallisere og distancerer sig fra egne følelser.

Brug af musik terapi giver mulighed for at komme i kontakt med og udtrykke følelser uden ord. I musik og bevægelse synliggøres konflikter og problemstillinger og den verbale del af terapein giver mulighed for reflektion og bearbejdning.

Den terapeutiske proces sigter mod at bruge kreativitet og spontanitet i en individuel udvikligsproces. Musik terapi tager udgangspunkt i styrkesider og og potentialer .

Vores krop fortæller os så meget …

Og når vi lytter til os selv kan vi meget mere end vi er bevidste om. Vores stemmer giver os muligheden for at udtrykke det vi ønsker og tilsammen, når vi er mere bevidste om os selv, kan vi udtrykke os mere tydeligt, sætte grænser og agere ægte og levende i samspil med andre.

Hvis vi vil være nærværende og i kontakt.

Kræver det at vi ikke er bange.

Det er supersmart, at endofinerne kunne holde stemalderkvinden frisk og godt tilpas efter en fødsel, så hun kunne beskytte sit barn mod kulde og vilde dyr. Men det er mindre smart, når vi som nutidsmennesker misbruger vores endofinproduktion.

Det sker, når vi ikke mærker kroppens faresignaler i fx en meget stresset arbejdsperiode, hvor vi har overskredet vores grænser for mange gange og ignoreret udmattelsen.

Vi bliver så at sige bedøvet af endofinerne, så vi ikke mærker at kroppen og hjernen er på vej mod sammenbrud.

Kroppen tror, vi er i en farlig situation, og derfor tvinger den os til at fortsætte.

At ignorerer udmattelsen, vil på kort sigt give søvnproblemer og generelle problmer med at falde til ro. Imens effekten på lang sigt, kan udløse stress, angst eller depression.

Når vi bevæger os, spiller musik og bruger vores stemme og toneregister kommer vi helt automatisk i kontakt med os selv. Det er rigtig godt, fordi vi har brug for at føle os levende, så vi kan udvikle os.

At arbejde med stemme, instrumenter og krop øger bevidstheden og hjælper os med at være nærværende og empatiske.

Når vi synger, spiller og bruger vores toneregister, bliver vi optemte og mærke vores følelser, det frigiver helt automatisk det vigtige naturlige hormon, kaldet, oxytocin, også kaldet kærlighedhormonet.

Vi har alle brug for at kunne mærke kærlighed i form af, nydelse, styrke og samhørighed.

Læs artikel fra magisterbladet: Forskning: musikterapi er effektiv mod stress:

https://www.magisterbladet.dk/news/2017/oktober/musikterapiereffektivmodstress

Du er velkommen til at BOOKE en gratis samtale dirkete i min kalender og høre nærmere om musik og terapi er noget for dig eller dit barn HER

Du kan også kontakte mig på min …

Telefon: 22 96 66 40

Mail: https://lailabaltser.dk/kontakt/

Laila Baltser  – få livsglæden tilbage.