Musikterapi   

– en hjælp til din personlige udvikling 

Musik er med til at bevæge og berolige nervesystemet

Når vi holder følelser og tanker tilbage, kan der nemt ophobe sig spændinger i kroppen, det skaber et indre pres at holde sig for meget tilbage. Når vi er pressede og bange reagerer vores krop ved at spænde op, det er normalt og reaktionen er med til at minde os om, at vi skal være opmærksomme på vores behov. Følelsen af ubehag er ikke rar og mange får lyst til at flygte, fryse og kæmpe når det sker.

Når vi hører musik, sker der også en reaktion i kroppen. Kroppen registrere lydene og vores nervesystem bevæger sig i takt med det vi hører, vi kan på den måde påvirke både krop og sind ved at lytte til musikken, synge og eller spille et instrument, det er ret smart.

Ved at gå dybere ind i musikken kan vi lære at blive mere opmærksomme på kroppens signaler. Derved kan vi også blivemere opmærksomme på hvornår vi er  pressede. Det er en super god ide at kunne kende forskel på det gode og det dårlige pres, når vi kan det kan vi bedre vurdere hvad der er godt og skidt.

I musikterapi for børn og voksne kan du både lære at spille et instrument og synge. Din stemme er et instrument i sig selv, så her behøver du kun at investere i selve undervisningen. Du kan både lære at spille et instrument og skal selv sørge for instrumentet det er nemt at finde brugte instrumenter. 

Med musikterapi får du konkrete redskaber, der hjælper dig med at stabillisere dit nervesystem. Samtidig med at du lære du dig selv bedre at kende lærer du teknikkerne til det instrument du ønsker at kunne spille.  

Instrument du kan vælge i holistisk musikundervisning i Haderslev:

 • sang og stemmetræning
 • rytmisk guitar 
 • sang og guitar  
 • trompet   

Vi arbejder udfra 5 vigtige trin:

 • din vejrtrækning og dit nervesystem
 • dit mindset og kroppens signaler
 • tanker og følelseshåndtering
 • teknikker til det valgte instrument
 • aktiv lytning og skærpet opmærksomhed

Mange savner at blive set og hørt på en nærværende måde

I musikterapien kan du arbejde med: 

 • dit personlige lederskab
 • din måde at udtrykke dig på
 • at kende dine grænser
 • at håndtere din frygt og angst
 • dine blokeringer
 • at udtrykke dine følelser

Laila Baltser tilbyder: 

✔ GRATIS introsamtale ✔ mere end 2o års erfaringer i arbejdet med børn og voksne igennem muisk   ✔ konkrete værktøjer og redskaber ✔ undervisning i forskningsbaseret teori ✔ hjælp til håndtering af stress, angst og depression gratis parkering

Laila Baltser tilbyder et et trygt og tillidsfuldt rum, hvor du får hjælp til at udtrykke det der fylder. Jeg har i mere end 20 år hjulpet børn og unge mænd og kvinder med at

Det kræver tryghed og tillid at turde arbejde med sig selv gennem musiken 

Musik terapien lærer dig accepterer og udtrykke det du mærker gennem musik og samtale. Det at kunne lytte opmærksomt og forstå følelserne, styrker tilliden til at turde sige sin mening og sætte ord på egne tanker og følelser, uden at skulle lave sig om.

Mit Motto er: "når først der er skabt et rum hvor der bliver lyttet opmærksomt uden vurderinger og kritik, så tør man godt stå frem med den man ønsker at være, - det gør livet så meget sjovere"

Det skal være sjovt, lærerigt og trygt at åbne op

Når vi føler os respekteret, set og hørt, så er det meget nemmere at lære nyt og finde ind til kærligheden i os selv og til andre, – og det er helt naturligt at lukke ned for input når vi føler os forkerte og pressede. Derfor er det en god ide at lære at sænke presset og lytte mere opmærksomt.

Med friske, venlige øjne og hjælp fra musikterapien får du hjælp til at omsætte det nye, – på den måde kan du kommunikere på en ny og mere kontaktfuld måde. du får hjælp til sætte ord på det der føles svært, så du bedre kan forstå hvad det er der sker og samtidig opbygge tillid til det du mærker i din krop.

I musikterapien for børn og voksne bruger vi redskaber som anerkendende dialog, musik terapi,  metakognitiv terapi. stillness – alle tilgange, der hjælper med at styrke tilliden, nysgerrigheden og troen på det kroppen fortæller.

Med en proffesionel tilgang, møder Laila Baltser dig der hvor du er.

Musik terapien styrker:

 • kontakten til dine følelser
 • dit selvværd og din selvtillid
 • følelsen af at være elsket som den jeg er
 • accepten af kroppen fortællinger
 • forståelsen af hvorfor jeg reagerer som jeg gør
 • tilliden til kroppen signaler
 • kontakten til andre

Min baggrund for at hjælpe

Jeg hedder Laila Baltser, jeg har mere end 25 års erfaringer i arbejdet med især børn, unge, par, kvinder og mænd som havde brug for støtte og hjælp til et liv i mental og følelsesmæssig trivsel.

Jeg bruger både musikken og forskellige psykodynamiske redskaber til at skabe et rum hvor der er rart at være. Jeg har brugt musik som pædagogisk redskab i over 20 år og har bekæftiget mig med musikken siden jeg var 6 år gammel.

Derudover er jeg certificeret socialpædagog og psykoterapeut med speciale i stress, angst og parterapi. Jeg har gennem utallige kurser, videreuddannelse og personlig udvikling, specialiseret mig i familiens og parforholdets trivsel og kommunikation.

Jeg har blandt andet arbejdet inden for områderne familie og spædbørn, psykiatrien, misbrug og afhængighed, undervisning af anden etnisk herkomst, børn og unge, autisme og ADHD, ledelse og supervison.

Siden 2015 har jeg haft parterapien v. Laila Baltser i Haderslev (Sønderjylland)

Du er velkommen til at kontakte mig for en snak om holistisk musikundervisning er noget for dig.

Læs også "hvad er musikterapi" HER

kontakt Laila Baltser 

Parterapeut & Psykoterapeut MPF

Facilitator med speciale i kommunikation

Telefon: 22 96 66 40