Musik terapi Haderslev

Hvad er musikterapi ?

Musikterapi er en videnskabeligt funderet behandlingsform, som bygger på musikkens evne til at skabe kontakt og kommunikation.

Musikken anvendes i en proces, der har til hensigt at støtte og fremme f.eks. kommunikation, personlig udvikling, dannelse af relationer, læring, genoptræning, fysisk stimulation eller afspænding samt følelsesmæssige oplevelser, udtryk og erkendelser.

I musikterapi tilrettelægges musikalske aktiviteter efter behandlingens formål. Aktiviteterne kan være: Improvisationsmusik med stemme og instrumenter, brug af komponeret musik, sange, sammenspil, musiklytning, afspænding til musik m.m.

Musikterapi i Haderslev arbejder udfra en holistisk tilgang. Der fokuseres på det hele menneske og der blive rlagt  vægt på mennesket bag mennesket mere end det at præstere. Vi tror på at vi opnår de bedste resultater gennem nysgerrighed og det følelsesmæssige sanselige i relationen.

Musik terapi i Haderslev skaber gode resultater

Hvorfor vælge musik – terapi?

Musikterapi er en non-verbal terapiform, der er særlig velegnet til mennesker der har svært ved at sætte ord på deres følelser og som oplever, at sproget er utilstrækkeligt. Musikterapi er også velegnet til mennesker, som er alt for gode til at intellektualisere og distancere sig fra egne følelser.

Brug af musik i terapi giver mulighed for at komme i kontakt med og udtrykke følelser uden ord. I musikken synliggøres konflikter og problemstillinger, og den verbale del af terapien giver mulighed for refleksion og bearbejdning.

Den musikterapeutiske proces sigter mod at bruge kreativitet og spontanitet i en individuel udviklingsproces. Musikterapi tager udgangspunkt i klientens styrkesider og potentialer.

Se hvad Liam og Susan fik ud af sit forløb 🎶

Musik terapi i Haderslev styrker kontakten

Musikterapi er også velegnet til kontaktetablering med klienter med nedsat fysisk- og psykisk funktionsevne, og til mennesker med et handicap, hvor evnen til at tale er forstyrret, nedsat eller ikke tilstede.

Musikterapiens virkefelt spænder vidt. På specialområdet anvendes musikken f.eks. til at vække social interesse hos børn med autisme, i samspilsramte familier kan musikken anvendes til at få familiemedlemmerne til at dele følelser med hinanden,

I psykiatrien kan aktiv musiceren være vejen ud af psykisk isolation, med demente kan afsyngning af kendte sange give fællesskabsfølelse, og med døende kan musikken give smertelindring og samhørighed med pårørende. Som regel samarbejder musikterapeuter med faggrupper som læger, psykologer og specialpædagoger om den terapeutiske behandling.

Min baggrund for at hjælpe

Jeg har mere end 25 års erfaringer i arbejdet med især børn, unge, familier, par, kvinder og mænd som havde brug for støtte og hjælp til et liv i mental og følelsesmæssig trivsel gennem musik og kommunikation.

Jeg bruger både musikken og forskellige psykodynamiske redskaber til at skabe et rum hvor der er rart at være. Jeg har brugt musik som pædagogisk redskab i over 20 år og har bekæftiget mig med musikken siden jeg var 6 år gammel.

Derudover er jeg certificeret socialpædagog og psykoterapeut med speciale i stress, angst og parterapi. Jeg har gennem utallige kurser, videreuddannelse og personlig udvikling, specialiseret mig i familiens og parforholdets trivsel og kommunikation.

Jeg har blandt andet arbejdet inden for områderne familie og spædbørn, psykiatrien, misbrug og afhængighed, undervisning af anden etnisk herkomst, børn og unge, autisme og ADHD, ledelse og supervision.

Siden 2015 har jeg haft parterapien v. Laila Baltser i Haderslev (Sønderjylland) hvor jeg hjælper par og hele familien tilbage i trivsel.

Musik terapi er evandensbaseret.

Læs mere om holistisk musikundervisning for børn og voksne i Haderslev HER