Musikterapi i syddanmark

Hvad er musikterapi ?

Musikterapi er en videnskabeligt funderet behandlingsform, som bygger på musikkens evne til at skabe kontakt og kommunikation.

Musikken anvendes i en proces, der har til hensigt at støtte og fremme f.eks. kommunikation, personlig udvikling, dannelse af relationer, læring, genoptræning, fysisk stimulation eller afspænding samt følelsesmæssige oplevelser, udtryk og erkendelser.

I musikterapi tilrettelægges musikalske aktiviteter efter behandlingens formål. Aktiviteterne kan være: Improvisationsmusik med stemme og instrumenter, brug af komponeret musik, sange, sammenspil, musiklytning, afspænding til musik m.m.

Musikterapi syddanmark skaber gode resultater

Hvorfor vælge musik – terapi?

Musikterapi er en non-verbal terapiform, der er særlig velegnet til mennesker der har svært ved at sætte ord på deres følelser og som oplever, at sproget er utilstrækkeligt. Musikterapi er også velegnet til mennesker, som er alt for gode til at intellektualisere og distancere sig fra egne følelser.

Brug af musik i terapi giver mulighed for at komme i kontakt med og udtrykke følelser uden ord. I musikken synliggøres konflikter og problemstillinger, og den verbale del af terapien giver mulighed for refleksion og bearbejdning.

Den musikterapeutiske proces sigter mod at bruge kreativitet og spontanitet i en individuel udviklingsproces. Musikterapi tager udgangspunkt i klientens styrkesider og potentialer.

Se hvad Liam fik ud af sit forløb

Musikterapi syddanmark styrker kontakten

Musikterapi er også velegnet til kontaktetablering med klienter med nedsat fysisk- og psykisk funktionsevne, og til mennesker med et handicap, hvor evnen til at tale er forstyrret, nedsat eller ikke tilstede.

Musikterapiens virkefelt spænder vidt. På specialområdet anvendes musikken f.eks. til at vække social interesse hos børn med autisme, i samspilsramte familier kan musikken anvendes til at få familiemedlemmerne til at dele følelser med hinanden,

I psykiatrien kan aktiv musiceren være vejen ud af psykisk isolation, med demente kan afsyngning af kendte sange give fællesskabsfølelse, og med døende kan musikken give smertelindring og samhørighed med pårørende. Som regel samarbejder musikterapeuter med faggrupper som læger, psykologer og specialpædagoger om den terapeutiske behandling.

Musik terapi er evandensbaseret, se mere om musikterapi 

Kontakt Laila Baltser for nærmere info