Psykoligisk hjælp til børn og unge   

Føler du dig ensom og har du svært ved at åbne op omkring dine tanker og følelser ?

Når vi holder vores tanker og følelser tilbage, ophobes der spændinger i kroppen, det er derfor det kan føles anspændt og angsfyldt at holde tilbage. Ved for meget tænkning og alenehed har tankerne det med at løbe ind i nogle negative spor og retninger og det kan være svært at bryde alene.

Heldigvis findes der gode redskaber der hjælper med at bryde aleneheden 🧡

Når du har lært hvordan du bruger redskaberne til at håndtere angst og pres, så er det nemmere at håndtere det du mærker i kroppen. I terapien lærer du hvordan du slipper spændinger, så du kan slippe ubehaget hver gang du opdager det opstår. Der er mange gode grunde til at have gode redskaber til at slippe ubehag, det har alle brug for.

I terapien arbejder vi udfra 5 vigtige trin:

  • din vejrtrækning og dit nervesystem
  • dit mindset og kroppens signaler
  • tanker og følelseshåndtering
  • teknikker der hjælper dig med at udtrykke dig
  • dine grænser og det der betyder noget for dig

Jeg følte mig mig helt healet første gang vi talte sammen, jeg tror det er fordi jeg blev lyttet til og der blev spurgt ind til de ting der er vigtige for mig.  Jeg har fået nogle super gode redskaber til at håndtere mine tanker og følelser som jeg bruger hver dag, det hjælper mig med at komme tilbage til mig selv.

Ung 15 år

Savner du en neutral person der er god til lytte og hjælpe dig med at håndtere dine tanker og følelser ?

Du får hjælp til at: 

  • sætte od på det der er vigtigt for dig
  • at kende og sætte dine grænser
  • at se din frygt og angst i øjnene
  • at håndtere dine tanker
  • at udtrykke dine følelser

Laila Baltser tilbyder: 

✔ introsamtale ✔ mere end 2o års erfaringer i arbejdet med børn og unge  ✔ konkrete værktøjer og redskaber ✔ undervisning i forskningsbaseret teori ✔ hjælp til håndtering af tankemylder, uro, stress, angst og depression olineterapi eller fysisk fremmøde gratis parkering

Det kræver tryghed og tillid at turde åbne sig op 

Terapien lærer dig at accepterer og udtrykke det du mærker. Det at kunne lytte opmærksomt og forstå følelserne, styrker tilliden til at turde sige sin mening og sætte ord på egne tanker og følelser, uden at skulle lave sig om.

Mit Motto er: "når først der er skabt det rum hvor der bliver lyttet opmærksomt uden vurderinger og kritik, så opstår friheden til at være af sig selv "

Det skal være sjovt, lærerigt og trygt at åbne op

Når vi føler os respekteret, set og hørt, så er det meget nemmere at lære nyt og finde ind til kærligheden i os selv og til andre, – og det er helt naturligt at lukke ned for input når vi føler os forkerte og pressede. Derfor er det en god ide at lære at sænke presset og lytte mere opmærksomt.

Med et frisk kærligt pust og venlige øjne får du hjælp til at omsætte det nye, – på den måde kan du kommunikere på en ny og mere kontaktfuld måde. Jeg hjælper dig med at sætte ord på det der føles svært, så du bedre kan forstå hvad det er der sker og på samme tid opbygge tillid til det du mærker i din krop.

I terapi for børn og voksne bruger vi redskaber som anerkendende dialog, musikterapi, metakognitivterapi, mindfulness, walk and talkterapi, naturterapi – alle tilgange, der hjælper med at styrke tilliden, nysgerrigheden og troen på kroppens sprog og fortællinger.

Med en proffesionel tilgang, møder Laila Baltser dig der hvor du er.

Terapi er med til at opløse traumer og styrker:

  • kontakten til følelser
  • selvværd og selvtillid
  • følelsen af at være elsket som den jeg er
  • accepten af kroppens fortællinger
  • forståelsen af hvorfor jeg reagerer som jeg gør
  • tilliden til kroppens signaler
  • kontakten til andre

Min baggrund for at hjælpe

Jeg hedder Laila Baltser, jeg har mere end 20 års erfaringer i arbejdet med børn og unge som har brug for støtte og hjælp til et liv i mental og følelsesmæssig trivsel.

Jeg bruger bla musikken sammen med forskellige psykodynamiske redskaber, til at skabe et rum hvor der er rart at være. Jeg har brugt musik som pædagogisk redskab i over 20 år og har bekæftiget mig med musikken siden jeg var 6 år gammel.

Derudover er jeg certificeret socialpædagog og psykoterapeut med speciale i stress, angst og kommunikation. Jeg har gennem utallige kurser, videreuddannelse og personlig udvikling, specialiseret mig i familiens og parforholdets trivsel og kommunikation.

Jeg har blandt andet arbejdet inden for områderne familie og spædbørn, psykiatrien, misbrug og afhængighed, undervisning af anden etnisk herkomst, børn og unge, autisme og  adhd, ledelse og supervison.

Siden 2015 har jeg haft terapien v. Laila Baltser i Haderslev (Syddanmark)

Her kan du finde info om "hvad er metakognitiv terapi"

Du er altid velkommen til at kontakte mig for en snak om et forløb er noget for dig.

Kontakt på telefon 22 96 66 40

Eller book en intro samtale 👇

kontakt Laila Baltser 

Parterapeut & Psykoterapeut MPF

Facilitator med speciale i kommunikation

Telefon: 22 96 66 40