Musik terapi i Aabenraa

Musik terapi i Aabenraa

Hjælper børn og unge med at sætte ord på tanker og følelser igennem musik.

Når børn og unge bekymrer sig for meget, opstår der nemt usikkerhed. De tanker der kredser i negative spor, har det med at sætte sig i forgrunden og sætte sig til unødvendige bekymringstanker.

Heldigvis findes der redskaber til at stoppe negative bekymringstanker.

Jeg tror på at …

Børn skal eksperimentere, spejle sig og øve sig i at blive ansvarlige, levende og kærlige voksne. Derfor er det vigtigt at der skabes et rum, hvor kontrollen styrer mindre og hvor følelser og tanker har frit spil.

I et forløb med sanseterapi lærer dit barn at:

 1. Håndterer tanker
 2. Gå fra uro til ro
 3. Sætte ord på tanker og følelser
 4. Håndterer frustration og frygt
 5. kunne lide sig selv, med de følelser og tanker der er

Musik terapi for børn og unge

Bruger bla. musikterapi og metakognitive redskaber, til at styrke selvfølelsen, medhenblik på at reducerer spændinger som angst, pres og unødvendige bekymringstanker.

Når vi bekymre os mindre, slapper kroppen mere af, det har vi alle sammen brug for at kunne. Men mange får slet ikke de pauser der skal til, for at nervesystemet kan følge med og restituerer. For at genopbygge tillid til sig selv og verden har vi brug for ro og overblik, derfor fokuserer vi i sanseterapi med musik på, at frigive de alle de nødvendige kærlighedshormoner som vi har brug for, til at kunne indlære og udvikle sociale kompetencer.

Måske oplever dit barn:

 • Forvirrende tanker
 • bekymringstanker
 • Koncentrationsbesvær
 • Overtænkning
 • Frygt og angst
 • Ensomhed
 • Lavt selvværd
 • Traumer og andre ubehagelige oplevelser

Reagerer dit barn feks. med:

 • Vredesudbrud
 • Tilbagetrækning
 • Isolation
 • Ondt i maven
 • Ondt i hovedet
 • Tristhed
 • Omklamren
 • Tavshed

Sanseterapi for børn og unge

Hjælper dit barn med at kunne:

 • Sætte ord på det der føles svært
 • Udtrykke sig gennem musik og eller tale
 • Turde stå ved egne følelser og tanker
 • Finde ro i nervesystemet og til natten
 • Lytte opmæksomt til sig selv og andre

Jeg hedder Laila Baltser, jeg hjælper børn og unge med at genopdage tilliden til kroppens signaler, så det bliver muligt at slippe fri af indre blokeringer og spændinger.

Jeg har mange års erfaringer i relationsarbejedet med børn og unge og familer, inden for behandling af psykiske lidelser som angst, stress og depression. Jeg har en særlig interesse i at hjælpe børn med angst og usikkerhed, fordi jeg elsker at se tilliden vokse, når vi er sammen i nærværet omkring musikken.

Vidste du at:

 • Musik terapi og samtale, stimulerer de sanse motoriske, kognitive og kommunikative centre i hjernen.
 • Brug af musik og samtale, kan være den rette løsning for dit barn som gerne vil reducere bekymringsangst og andre blokeringer på en legende let måde.
 • Mange børn og unge, bekymre sig alt for meget over, om de gør det godt nok og om de er værd at elske.

Mit motto er … børn skal kunne lege og eksperimentere så ubekymret som muligt, være nysgerrige og turde gøre en masse fejl, for at udvikle ansvarlighed og opretholde og udvikle deres unikke personlighed. Børn skal kunne mærke helt ind til kernen, at vi vil dem, at vi guider dem og ønsker at støtte op om den gode sunde udvikling og at vi hepper på dem HELE vejen. Vi skal være der, hjælpe dem med at sætte ord på det der er godt og skidt.

Musik terapi for børn og unge

tilbyder:

 • 1 : 1 samtaler med musik som indgang
 • Undervisning i instrumenterne: guitar, rytmik, mundharpe, trompet, sang
 • Musik terapi i grupper, max 5 deltagere

Hvorfor vælge et musikterapeutisk forløb ?

Måske har dit barn brug for at lære at sætte ord på det der føles svært. Når vi sætter ord på det der føles svært, så skabes der automatisk frihed og plads til at eksperimentere mere bekymrigsfrit. Kroppen slipper automatisk blokeringer, når det der fylder negativt, erstattes med accept og anerkendelse. Når vi tør lave fejl, styrkes vores syn på at se muligheder og det føles meget mere rart og godt, end når vi føler os fastlåste og forkerte.

Laila Baltser og musikken. (fortalt af min gode kollega)

Laila Balter har mere end 20 års erfaring inden for musikterapi, samtaleteknik og familiebehandling.

Hun har beskæftiget sig med musik siden hun var 6 år gammel. Musik har altid haft og har stadig stor indflydelse og betydning for hendes udvikling og den måde hun tænker på i dag. Hun er så levende og lydhør når musiken spiller. Hun har igennem sin uddannelse som psykoterapuet og gennem kurser, projekter og musikundervisning for børn og voksne, hentet bred indsigt og erfaring i musikkens mange facetter og påvirkninger. Hendes periode på åben uddannelse, Haderslev læreseminarie, gav udslaget for, at hun for alvor turde bruge musik og terapi kreativt som udtryksform og hun elsker det. Drt kan man både høre og se. Dem der kender hende godt, fortæller at hun liver op og bliver et meget insprerende levende mennesker, når hun fortæller om musikken og samværet med børnene.

Hør hendes sang, fortolket og inspireret fra true colours af: Cyndi Louper.

Et musik terapeutisk forløb, kan være et godt valg for dit barn som bekymre sig unødigt, som har svært ved at sætte ord på følelser og tanker. At synge, lege med toner og udtrykke ord er i bund og grund en kærlighedshandling og er med til at reducerer stress, angst og depression. Når vi føler os godt tilpas og bare tør være, slipper bekymringerne sit tag og det er nemmere at træffe gode valg, uden at være så optaget af hvad andre tænker. I musik og samtale terapien bruges redskaberne, til at nå terapeutiske mål. Med andre ord – styrke det indre legende barns identitets dannelse.

De overordnede mål:

Er at skabe …

 • Afklaring
 • Forandring
 • Udvikling
 • Opretholde eller genetablere psykiske og fysiske balancer

De konkrete mål afhænger af, hvad du har brug for og musikterapi sessionerne tilretteklægges efter dine behov og din aktuelle situation. Styrker identitetsfølelsen og hjælper med at skabe sammenhæng mellem tanker og krop. Særligt når vi bruger musik sammen med ord, har det en fantastisk effekt. F. eks. benyttes storytelling, improvisation, musiklytning, brug af komponeret musik, sang og leg med lyd, rytmer, toner sammen med forskellige instrumenter. Musik og terapi kan foregå individuelt og i en gruppe. I musik og samtale terapien bruger vi vores stemme, krop, instrumenter og mimik som udtryk. Musikalske færdigheder kræves ikke.

Læs mere om hvad er så egentlig musik terapi HER

Hjælper terapi ?

Hør mere om dine muligheder BOOK gratis intro samtale

Udfyld kontaktformularen så hører du fra mig inden 24 timer. Eller kontakt mig direkte på telefon / sms: 22 96 66 40

=

Vil du gerne vide mere om hvordan jeg kan hjælpe dig eller jer?