Når tilliden lider knæk, så er det vigtigt at vide hvordan man kommer videre …

Når tilliden brydes i en nær relation så gør det ondt. I tillidsbrud opstår der rigtig mange svære følelser og fordi usikkerheden melder sig hos begge parter så er det rigtig svært at kommunikere. Ofte prøver parterne at tale sammen om det skete, men det kan være rigtig vanskeligt at rumme de følelser der er aktiveret i forhold til tillidsbrudet. Andre lader som ingenting og prøver at glemme imens følelserne hober sig op og laver ballade på indersiden.

Frygten for, at der sker tillidsbrud igen, frygten for ikke at være god nok, frygten for at fejle, frygten for at blive forladt, frygten for at blive skældt ud og meget mere kommer imellem parterne og det kan være super svært at nå hinanden på en kærlig rummelig og forstående måde.

Det er vigtigt at sætte ord på følelserne uden at gå i forsvar

Det at kommunikerer ud fra følelser ligger for mange  langt fra fra det at være løsningsorienteret og rationel. Men det er vigtigt at tale ud fra egne oplevelser fra kroppen hvis der skal ske en forandring i en positiv retning. Tilgivelsen finder først sted når der sker en accept af det kroppen oplever som værende et svigt og når det sagte modtages kærligt i den anden part som er modtageren så sker en positiv foandring. Følelser er altså ikke rationelle men kropslige oplevelser som ikke kan diskuteres eller gradbøjes og det er vigtigt at kunne adskille når vi ønsker at genskabe kærligheden.

Med konkrete redskaber til at sætte ord på følelserne uanset hvordan de ser ud, er den særlige samtaleteknik med til at hele sårene. Ved at lytte og acceptere det der ærligt bliver bragt frem, sker der gradvis en genoprettelse af tilliden.

Har I brug for hjælp til at genoprette tilliden i jeres parforhold og ønsker I et forløb der er særligt tilrettlagt jeres behov og den situation i står med, så er I velkommen til at tage kontakt og høre nærmere om et forløb er noget for jer.

Parterapi i Haderslev eller online

Laila Baltser er jeres sparringspartner og parterapeut med mere end 20 års erfaringer i parforhold. Jeg tilbyder en GRATIS intro samtale som foregår enten på telefon eller som et videomøde. I samtalen får I overblik over jeres udfordringer, forslag til en plan og så er der er plads til at stille de spørgsmål I har.

Du eller I er velkommen til at reservere en tid i min kalender

eller ...

Kontakt Laila Baltser på telefon 22 96 66 40