Kære Læser

Har du en jaloux kæreste ?

Når jalousi dræber kærligheden …

Du kender sikkert i nogen omfang at mærke stikket i hjertet og tankerne flyve rundt i, har han eller hun været sammen med en anden, kan jeg mon stole på min partner ?

Når frygten for at være god nok rammer ind i vores fundamentale kerne, mister vi samtidig også troen på vores partner.

Usikkerheden gør at vi nemt kommer til at opføre os besidderisk.

Tillid er et af de vigtigste byggesten til et bæredygtigt parforhold, derfor er det så vigtigt at arbejde med sit indre tillidsted så det ikke kommer til at ødelægge kærligheden mellem jer.

Det er selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt, når den vi elsker føler sig overvåget og kontrolleret og vi selv kæmper med dæmoner der hele tiden vil kontrollerer, fordi vi er bange for at blive såret, sviget eller forladt.

Frygten for at miste, hæmmer os I at leve i tillid, til at vi hver især gør vores bedste.

Det er vigtigt at få styr på og indsigt i hvad jalouxi gør i forholdet, hvis vi ønsker nydelse, magt over os selv, mening med livet og samhørighed.

Det er vigtigt at arbejde på, at give plads til kærligheden og slippe den kontrol der ødelægger et tillidfuldt forhold.

Sund eller syg?

Har du en jaloux kæreste ?

Hvis den ”sunde” medfødte angst bliver provokeret for meget – fx gennem svigt, oplevet utroskab eller at man oplever at blive forladt af dem, man elsker eller er afhængig af – kan jalousien udvikle sig til at blive voldsommere, og potentielt helt ødelæggende.

Jalousi bevæger sig på en skala fra “sund jalousi” til “sygelige jalousi”. Jalousi optræder i de stærke former meget lig paranoia, hvor personen lider af vrangforestillinger. Sygelig jalousi kan i værste fald bunde i en personlighedsforstyrrelse, og så er der brug for egentlig psykiatrisk jalousi behandling.

Jalousi i parforholdet.

Stærk jalousi, og især den adfærd, der følger af den, kan være opslidende for begge parter i et forhold. Den, der er jaloux, er plaget af en masse negative tanker og følelser og har svært ved at give udtryk for dem og handle på dem på en ordentlig måde.

Ofte er den jaloux’ adfærd en belastning for den anden part i forholdet, og det betyder enten mange direkte konfrontationer og åbne skænderier og andre konflikter, eller at den anden part lægger stærke bånd på sin adfærd, og det han eller hun siger for at undgå at fremprovokere jalousien.

Jalousi kan være OK – så længe den ikke fylder for meget. Det man kan kalde ”den lille jalousi” kan faktisk styrke forholdet: Når man mærker et stik af jalousi bliver man mindet om at kæresten betyder noget for én, og kæresten kan se at man elsker, og for alt i verden ikke vil miste. Dermed forstærker ”den lille jalousi” forholdet – begge parter bliver bekræftede og båndet mellem de to bliver styrket.

Når jalousi dræber kærligheden

og når følelserne fylder for meget.

Jalousi er et problem, når følelserne kommer til at fylde for meget. Hvis man hele tiden går rundt og er bange for at miste, sænker det simpelthen ens livsglæde og energi; og der bliver mindre af alt det gode man kan dele med kæresten.

Hvis jalousien oven i købet betyder at man bliver kontrollerende og vil begrænse kærestens adfærd og frihed, så er der fare på færde. Dels fordi det er opslidende for den anden part – det kan faktisk tære så meget på forholdet, at jalousien bliver en selvopfyldende profeti, der driver kæresten i armene på en anden, der i stedet for vrede, kontrol og mistillid udviser åbenhed, forståelse, tolerance og respekt for grænser.

Den partner, der oplever begrænsninger i sin frihed, bliver frustreret over ikke at have friheden til at leve et almindeligt liv, og såret over, at den anden tilsyneladende ikke har nogen tillid. Det skaber konflikter i parforholdet, fordi den ene part føler sig krænket og holdt som gidsel.

Med konkrete øvelser og dialog, er det muligt at mestre og opbygge et kærligt, trygt kærligheds liv, uden kontrol, frygt og magt.

Når du har en jaloux kæreste eller hvis I begge kæmper med jalouxi, er det vigtigt I opsøger hjælp inden i ødelægger jeres parforhold.

Du finder parterapeut Laila Baltser i Haderslev, Sønderjylland mellem Aabenraa og Kolding.

Mere om Jalouxi 

Kærligst fra Laila.